BioNET LIS
podrška poslovanju medicinsko-biohemijskih laboratorija

BioNET LIS (Laboratorijsko Informacioni Sistem) je skup aplikacija za podršku poslovanju medicinsko-biohemijskih laboratorija. BioNET LIS se jednostavno integriše sa drugim aplikacijama.

Povezivanje sa IBIS-om (Integrisanim Bolničkim Informacionim Sistemom) moguće je izvesti u bilo kojoj fazi implementacije ili održavanja BioNET LIS sistema.

Više informacija možete naći na: www.in2.hr/bionet-lis