LOADING CLOSE

Vizuelizacija podataka

Vizuelizacija podataka predstavlja grafičku prezentaciju informacija. Ona kombinuje komunikaciju, nauku o podacima i dizajn. Glavni cilj vizuelizacije podataka nije da učini podatke lepšim, iako to zaista i radi, već da omogući korisnicima da dođu do skrivenih zaključaka u podacima, predstavljajući ključne aspekte na intuitivniji i smisleniji način.

Vizuelizacijom se omogućava donosiocima odluka da brzo i lako razumeju složene koncepte, identifikuju nove obrasce i bolje shvate same podatke. Postojećim tehnologijama i dostupnim alatima koncept podataka možemo podići na viši nivo do interaktivnih grafikona koji omogućavaju “drill-down“ kako bi došli do detalja. Alati i tehnike za vizuelizaciju podataka nude nove pristupe za značajno unapređenje sposobnosti ljudi da razumeju informacije koje se kriju u samim podacima. Vizuelizacija je sredstvo pomoću kojeg ostvarujemo kompleksnu analitiku i često je ključni korak u procesu analize poslovnog problema jer prezentuje podatke na način koji je razumljiv.

Kako vizuelizacija podataka može da doprinese vašoj organizaciji:

  • Vizuelizacija podataka omogućava korisniku da primi i obradi veliki broj informacija iz nekog skupa podataka i obezbeđuje nove načine za tumačenje i razumevanje podataka korišćenjem bogatih grafičkih prikaza. Mnoge organizacije danas koriste vizuelizaciju kao ključni deo marketinga i komunikacije sa tržištem prezentujući podatke na lak i sveobuhvatan način različitim zainteresovanim stranama.
  • Identifikacija i vizuelizacija odnosa i obrazaca postala je ključna prednost u mnogim organizacijama. Sposobnost da se naprave ove vrste korelacija omogućava zainteresovanim stranama da identifikuju osnovni uzrok problema i dozvoljava im da brzo postupe kako bi ga rešili, čime donose značajne uštede organizaciji.
  • Vizualizacija podataka je takođe odličan način da ispričate priču. Organizacije koje generišu velike količine podataka o svojim korisnicima koriste grafičke prikaze za deljenje informacija o zanimljivim zaključcima. Na taj način, organizacije pretvaraju vlasničke podatke u moćan marketinški sadržaj.

Power BI

Power BI predstavlja skup alata poslovne analitike za analizu podataka i razmenu informacija. Power BI izveštaji omogućavaju poslovnim korisnicima celokupan pregled poslovanja na jednom mestu, ažuriran u realnom vremenu i dostupan na svim uređajima. Jednim klikom korisnik može da dobije informacije o ključnim pokazateljima poslovanja i da na osnovu njih donosi kvalitetnije odluke. Veliki broj dostupnih vizuelizacija, stalna unapređenja integracija sa ostalim članovima Microsoft porodice je ono što čini Power BI alate kompletnim BI rešenjem.

Tableau

Tableau je lider među alatima za vizuelizaciju, izveštavanje i analizu podataka. Korisnicima omogućava da brzo naprave interaktivne izveštaje kako bi lako uočili trendove i skrivene obrasce u podacima što omogućava kompanijama da smanje troškove, isprave nedostatke i povećaju obim poslovanja. Lakoća i intuitivnost u radu sa Tableau-om omogućava zaposlenima koji nemaju tehničko znanje da pristupe podacima i sami naprave izveštaje i iskoriste svoje domensko znanje u analizi poslovanja. Tableau poseduje mogućnosti za integraciju velikog broja različitih izvora podataka što ga takođe izdvaja od konkurencije i postavlja za lidera u rastućoj industriji analize podataka.

Oracle BI

Oracle Business Intelligence vizuelizacija podataka omogućava korisnicima da brzo i lako uoče trendove, šablone i korelacije u podacima koje bi inače prošle neprimećeno u tradicionalnim statičkim izveštajima i tabelama. Oracle Data Visuallisation iako jednostavan za korišćenje predstavlja moćan alat za naprednu vizuelizaciju i analizu podataka. Sa njime je moguće složene podatke predstaviti na smislen način koji će korisnicima biti lak za razumevanje. Akumulirano višedecinjsko iskustvo Oracle-a u domenu poslovne inteligencije garanatuje kvalitetan proizvod koji će zadovoljiti i najzahtevnije korisnike. Ono što odlikuje Oracle rešenje jeste stabilnost, kvalitet, sigurnost, veliki broj dostupnih vizuelizacija i izvora podataka kao i integracija sa OBIEE.

Vizuelizacija pruža mogućnost da dođemo do smisla koji se krije u podacima.

Otkrijte svoje poslovne mogućnosti sa našim BI rešenjem.

Kontakt
Anketa o zadovoljstvu klijenata kompanije IN2 Beograd10 od 11 naših klijenata je potpuno sigurno da se može pouzdati u IN2 u slučaju hitne potrebe