INsurance2 v.3

IN2 je krajem 2010. godine krenuo u implementaciju rešenja Insurance2 v.3, za podršku poslovanja životnog osiguranja, u Sarajevo osiguranju. Insurance2 je prošle godine pušten u produkciju u Société Générale Osiguranje d.d. u Hrvatskoj, a u toku je i druga faza implementacije. Insurance2 v3 je u potpunosti prilagođen i srpskoj regulativi i spreman za implementaciju u osiguravajuća društva u Srbiji.

INsurance2 je fleksibilna i pouzdana osnova za izgradnju informacionog sistema osiguravajućeg društva. Uz pomoć postojećih modula i u njih ugrađenih funkcionalnosti pruža operativnu podršku procesima prodaje osiguranja, vođenja stroge evidencije, obrade šteta, regresiranja, obrade sudskih predmeta, upravljanja prodajnom mrežom i računovodstveno-finansijskog poslovanja koje uključuje glavnu knjigu i pomoćne knjige.

Rešenje podržava rad sa svim vrstama osiguranja. Jedna od bitnih odlika Insurance2 je da su svi rutinski procesi maksimalno automatizovani. Primera radi u računovodstvenom i finansijskom modulu fakturisanje, praćenje naplate, vođenje glavne knjige, provizioniranje i blagajničko poslovanje su potpuno automatizovani.

Kombinovanjem predmeta osiguranja, rizika, uslova i cenovnika, aktuarima je omogućeno jednostavno definisanje novih proizvoda osiguranja.

Korisnička prava nad aplikacionim sistemom definišu se na nivou proizvoda osiguranja i poslovnog procesa čime se obezbeđuje visok stepen sigurnosti pristupa podacima.

Reference i više informacija o rešenju INsurance2 možete naći ovde.

 
 
BI u osiguranju
Unutar IN2 postoji značajno iskustvo u implementaciji Business intelligence rešenja na području osiguranja, penzijskih i investicijskih fondova. Trenutno je u toku interni projekat razvoja generičkog BI modula za osiguranje.

Generički BI model treba da omogući menadžmentu u osiguravajućim kompanijama da lakše rešavaju upravljačke probleme i da na osnovu kvalitetnih izveštaja o trenutnom poslovanju donesu najbolje poslovne odluke. BI model pokriva nekoliko poslovnih područja kao što su: polise, štete, finansije, tehnički rezultat, ključni pokazatelji poslovanja. Podaci o poslovanju osiguravajuće kompanije se prikazuju na dashboard-u ili portalu, a izveštajima se u svakom trenutku može pristupiti preko Interneta i mobilnih uređaja.

Za tehničku realizaciju rešenja korišćene su Microsoft i Oracle platforme, zbog činjenice da većina osiguravajućih kompanija već poseduje neku od licenci proizvoda navedenih svetskih IT kompanija. Na ovaj način omogućena je brza postavka generičkog BI modula i nadgradnja postojećeg sistema.

Više informacija o postojećim implementacija IN2 možete pogledati ovde.
 
 
IN2 na Konferenciji e-Razvoj 2011.
IN2 kao član Udruženja e-Razvoj, učestvovao je na prvoj konferenciji e-Razvoj, koja je održana 25. marta u svečanoj konferencijskoj sali Opštine Stari grad u Beogradu.

Glavni cilj Konferencije je bio da ukaže na pravce daljeg razvoja informacionog društva u Republici Srbiji po najvažnijim aspektima tog razvoja i da pomogne u sagledavanju mogućnosti domaćih IKT resursa za efikasniji nastup i plasman kako na domaćem, tako i regionalnom i širem svetskom tržištu.

Na Konferenciji e-Razvoj 2011., IN2 je učestvovao sa temom "Biznis inteligencija kao podrška poslovnom odlučivanju" gde je predstavio svoja BI rešenja. Nakon uvodnog izlaganja u kojem je Mladen Melezović, rukovodilac projekta, predstavio poslovanje IN2 Beograd i IN2 grupe, mr Dušan Veličkovski, BI stručnjak, objasnio je pojam i ciljeve „Business Intelligence“ i  predstavio metodologiju uvođenja BI sistema i njegovu praktičnu primenu preko jednog quick win projekta.

„Naša iskustva smo pretočili u nekoliko quick win projekata u BI, koji se bave određenim poslovnim područjima. Cilj ovih quick win projekata je da se za određeno poslovno područje vrlo brzo primeni standardna BI metodologija. Rešenje se vrlo brzo može implementirati, što je veoma bitno u današnje vreme, kada se zahteva da IT projekti traju što kraće i da se što pre dođe do rezultata“ – istakao je mr Dušan Veličkovski.

Celu prezentaciju možete pogledati ovde.
 
 
INsig2 iz Zagreba i IN2 iz Beograda organizovali stručni skup „Kompjuterska forenzika kao platforma informatičke bezbednosti"

Prepoznajući rastuće potrebe tržišta Srbije za kvalitetnom informatičkom bezbednošću, INsig2 iz Zagreba i IN2 Beograd, organizovali su u Beogradu, 8. i 9. marta 2011. godine, u hotelu M Best Western 2 stručna seminara. U radu seminara su, uz stručnjake INsig2 (Goran Oparnica, dr Damir Delija), učestvovali i eminentni stručnjaci (Amanda Cook i Steve Gregory) kompanije Guidance Software iz SAD koja je tvorac, u svetu vodeće platforme forenzičkih alata EnCase.

Metodologija i alati kompjuterske forenzike su se zadnjih godina snažno razvijali u pravcu zaštite intelektualne svojine, očuvanja osetljivih podataka kompanija bezbednim, efikasnih istraga narušavanja bezbednosti informacionog sistema, odnosno izgradnje platforme za kompletnu informatičku bezbednost.

Firma INsig2 iz Zagreba se već niz godina bavi problematikom digitalnih dokaza, informatičke bezbednosti, istraga visokotehnološkog kriminala, metodologijom i alatima kompjuterske forenzike. Tokom čitavog tog vremena uložili su značajne napore u edukaciju svojih stručnjaka, opremanje forenzičke laboratorije kao i uspostavljanje regionalnog centra za obuku.

Prvog dana, koji je bio je prvenstveno namenjen direktorima i rukovodiocima IT sektora i odeljenja, IT revizorima, rukovodiocima IT bezbednosti kao i svima onima koji su na bilo koji način odgovorni ili uključeni u informatičku bezbednost kompanija, prisustvovalo je 27 slušalaca. Nakon uvodnih izlaganja o potrebi forenzičkog pristupa u provođenju IT bezbednosti u velikim kompanijama Amande Cook i iskustava u primeni u Hrvatskoj narodnoj banci (dr Mario Žgela), Steve Gregory je neposredno demonstrirao mogućnosti alata EnCase Cybersecurity i eDiscovery.

Drugi dan seminara bio je namenjen institucijama koje sprovode zakon (MUP, Tužilaštvo, sudovi, Vojska) forenzičkim istražiocima, rukovodiocima forenzičkih odseka, tužiocima, sudskim IT veštacima, kao i svima onima koji su na bilo koji način uključeni u pravne aspekte i istrage koje obuhvataju postupanje sa digitalnim dokazima. Ovom seminaru je prisustvovalo 44 slušalaca. O metodologiji i obuci govorio je dr Damir Delija, a primenu forenzičkih alata (Tableau products, EnCase Portable, EnCase 7) demonstrirao je Steve Gregory.