Dva profila radnika koje IN2 najčešće zapošljava su softverski inženjeri  i konsultanti.

 
Zainteresovani kandidati mogu da unesu svoje podatke u IN2-ove aplikacije za posao i u trenutku kada nema aktuelnih konkursa, jer tako ulaze u bazu potencijalnih zaposlenika.
 
U nastavku se može videti više informacija o najčešće traženim profilima:
 
Softverski inženjer
Posao softverskog inženjera je projektovanje, dizajniranje, izrada i učešće u implementaciji informacionih sistema. Potrebna je visoka stručna sprema (informatičko usmerenje) sa elektrotehničkog, ekonomskog, matematičkog, organizacionog ili sličnog fakulteta. Potrebna znanja su: programiranje u alatima četvrte generacije (Oracle, Microsoft, …) ili objektnim alatima i jezicima (Java, .....) relacijske/objektne baze podataka, poznavanje i želja za primenom metodologija, poznavanje operativnih sistema (Windows ili Unix ili VMS ili ...). Unutar IN2, softverski inženjer može obavljati poslove od nivoa izrade softvera, preko nivoa vođenja segmenta projekta, vođenja čitavog projekta pa sve do tehničkog vođenja niza projekata istodobno.
 
Konsultant
Posao konsultanta je implementacija informacionog sistema i briga za njegovo funkcionisanje. Traži se visoka stručna sprema, a usmerenje zavisi od vrste industrije u kojoj je informacioni sistem primenjen. Poželjno je iskustvo u implementaciji informacionih sistema i poznavanje industrijske oblasti (osiguranje, finansijski sektor, trgovina, ...). Tipični poslovi su: definisanje zahteva korisnika, uvođenje informacionog podsistema, ...
 
Od svojih sadašnjih i budućih zaposlenih tražimo:
 
      • Odgovornost
      • Timski rad
      • Inicijativu
      • Stalno usavršavanje
      • Kreativnost