LOADING CLOSE
Poslovnim korisnicima je potreban jasan uvid u količinu, vrednosti i upotrebljivost podataka koje imaju u svojim informacionim sistemima. Veoma je bitno da se podaci približe onima koji informacije koriste za upravljanje i donošenje strateških odluka. Razvoj tehnologije sada omogućava da se upotrebljivost tih informacija značajno podigne, da se preduzeće i menadžer manje oslanjaju na informatičke stručnjake.

IN2 Beograd BI tim se pre svega oslanja na veliko poslovno znanje, sakupljeno tokom višegodišnjeg kontinuiranog rada na poslovnim aplikacijama na velikom broju raznolikih poslovnih područja. To znanje se ukršta sa tehnološkom veštinom i prikazuje na veoma razumljiv i slikovit način na najsavremenijim platformama za BI vizuelizaciju. Elegantna, brza i fleksibilna rešenja koja izrađujemo sačinili su stručnjaci koji vladaju poslovnim znanjima podjednako dobro kao i ciljano odabranom tehnologijom. Osnovno tehnološko opredeljenje je industrijski standard, Microsoft i Oracle tehnološki stack: MS Integration i Reporting servisi, Power BI, OBI i ODI i sve to uz Tableau za savršenu prezentaciju podataka.

Poslovna analitika i izveštavanje

Poslovna analitika i izveštavanje (BI) predstavlja širok spektar softverskih rešenja koja omogućavaju kompaniji ili organizaciji da steknu uvid u svoje kritične operacije kroz izveštajne alate i alate za analizu. BI aplikacije mogu sadržati razne komponente kao što su tabelarni izveštaji, tabele, grafikoni i kontrolne table.

Saznaj više

Vizuelizacija podataka

Vizuelizacija podataka predstavlja grafičku prezentaciju informacija. Ona kombinuje komunikaciju, nauku o podacima i dizajn. Glavni cilj vizuelizacije podataka nije da učini podatke lepšim, iako to zaista i radi, već da omogući korisnicima da dođu do skrivenih zaključaka u podacima tako što predstavljaju ključne aspekte na intuitivniji i smisleniji način.

Saznaj više

Data Science

Gotovo svaki sektor privrede danas ima pristup podacima koji se pre samo deset godina nije mogao zamisliti. Kompanije danas akumuliraju nove podatke po stopi koja prevazilazi njihov kapacitet da bi iz njih izvukle vrednost. Svaka organizacija koja želi da se pozicionira na tržištu susreće se sa pitanjem kako efikasno iskoristiti podatke – ne samo svoje, već i ostale podatke koji su dostupni i relevantni.

Saznaj više

Integracija podataka

Celokupni sistem za podršku poslovnom odlučivanju zasniva se na skladištima podataka (DWH). Skladište podataka predstavlja skup pročišćenih transakcionih podataka organizovanih u poslovni oblik mera i dimenzija. To je jedan od najvažnijih i najtežih aspekata razvoja i implementacije sistema za poslovno izveštavanje.

Download

Elegantna, brza i fleksibilna BI rešenja.

Zakažite besplatne konsultacije sa našim BI timom.

Kontakt