LOADING CLOSE

Internet of Things vodeća tehnologija u oblasti komunalnih usluga

Poslovno – tehnološka konferencija namenjena dobavljačima komunalnih usluga, koja je održana u Hrvatskoj u organizaciji IN2 grupe, okupila je nešto više od 150 stručnjaka iz oblasti distribucije gasa i isporuke vodovodnih usluga u Plaza centru u Zagrebu.

Vodeće teme na konferenciji bili su novi poslovni modeli koje donosi digitalna transformacija distributera gasa i isporučioca vodovodnih usluga u Hrvatskoj, primena komunikacionih mreža nove generacije i mogućnosti koje donosi Internet of Things (IoT) odnosno Internet stvari.

Ova tehnologija zasniva se na mrežnom povezivanju velikog broja uređaja radi sakupljanja, razmene i obrade podataka, a na samom otvaranju istakla ju je i članica Uprave IN2 Katarina Šiber Makar. „U sektoru komunalnih usluga do posebnog izražaja doći će tehnologije Interneta stvari, kao tehnologije koje će biti nosilac digitalne transformacije u tom području. Kompanija IN2 ima ambiciju da postane centar kompetencije i izvrsnosti za digitalnu transformaciju u Hrvatskoj i regiji“, istakla je Šiber Makar, navodeći rezultate istraživanja analitičke kuće IDC koje je pokazalo kako će u svetu do 2020. godine na Internet biti spojeno 35 milijardi uređaja.

Analitička kuća Gartner predviđa da će broj pametnih merila u energetici i komunalnom sektoru udvostručiti i do 2020. dostići gotovo milijardu uređaja. Evropska komisija tvrdi da će primena tehnologija Interneta stvari dovesti do ušteda u vrednosti od 157 milijardi dolara, do 2035. godine. Konferencija je poseban projekat Sektora za digitalno poslovanje i razvoj novih poslovnih područja u firmi IN2 i organizovana je sa ciljem predstavljanja svetskih i sopstvenih rešenja za prikupljanje i analitiku ogromnih skupova podataka (Big Data), geoinformatiku i tehnologije Interneta stvari komunalnim firmama u Hrvatskoj. IN2 ima nekoliko implementacija tih sistema u komunalnim firmama u Hrvatskoj, a najnovije su izvedene u Slavoniji i Dalmaciji.