LOADING CLOSE

Lokalizacija NAV

Microsoft Dynamics NAV

Idealno poslovno rešenje za kompanije koje žele da na efikasan način kompletno organizuju svoje poslovanje. Moduli NAV

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je svetski poznat integrisani poslovno-informacioni sistem (ERP sistem), namenjen kako velikim tako i malim i srednjim preduzećima koja imaju potrebu da unaprede svoje poslovanje. Sistem je ekonomičan i lako je prilagodljiv svakoj industriji, dizajniran da zadovolji specifične potrebe preduzeća/kompanije.

Microsoft Dynamics NAV omogućava upravljanje resursima i organizaciju kompletnog poslovanja kompanijama iz različitih poslovnih oblasti. Integriše oblasti finansija, računovodstva, prodaje, nabavke, zaliha, proizvodnje, marketinga, usluga i izveštavanja u jedinstven IT sistem.

Prednosti koje ostvarujete IN2 Microsoft Dynamics NAV rešenjem

Kao sistem sa centralizovanom bazom podataka i potpunom integracijom između poslovnih funkcionalnosti, Microsoft Dynamics NAV obezbeđuje neometani tok informacija kroz čitavu kompaniju, automatizaciju i standardizaciju poslovanja, kao i sredstvo za praćenje, planiranje i kontrolu aktivnosti kroz čitavu kompaniju. Jedinstvena baza podataka obezbeđuje jedinstveni izvor podataka za izveštavanje u realnom vremenu, dok Microsoft „look & feel“ olakšava navikavanje i rad u samom sistemu.

Poslovni procesi organizovani na nikad lakši način

Microsoft Dynamics NAV obezbeđuje standardizaciju poslovanja kroz unapred definisane funkcionalnosti i poslovne procese. Implementacija rešenja je idealna prilika da se analiziraju i unaprede poslovni procesi u okviru kompanije, i da se krene u korak sa najboljom svetskom praksom.

IN2 sertifikovana lokalizacija za verziju sistema NAV 2017

IN2 sertifikovana lokalizacija predstavlja skup funkcionalnosti koje obezbeđuju usklađenost sa propisima i zakonima Republike Srbije i regiona. Naše rešenje obuhvata sve obrasce i izveštaje, šeme knjiženja i evidencije koje su propisane regulativom u Srbiji.

Lokalizacija

Slide

Omogućite sebi pravo rešenje za organizaciju svih procesa u vašoj kompaniji.

Javite nam se i naš tim Microsoft Dynamics NAV stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kontakt