LOADING CLOSE

Šesta po redu DataFocus konferencija održana u Zagrebu

Konferencija DataFocus2017, 4.aprila u Hotelu Sheraton u Zagrebu, u organizaciji kompanije INsig2, okupila je više od 250 stručnjaka iz više od 20 zemalja širom sveta. Među učesnicima su se našli advokati, tužioci, sudije, policijski inspektori i stručnjaci digitalne forenzike, kako bi razmenili iskustva i saznali nove trendove u borbi protiv kriminala.

DataFocus2017 je, kao i svake godine do sada, obuhvatio dve celine: pravnu celinu, namenjenu advokatima koji se bave digitalnim dokazima u krivičnim predmetima i istražiteljsku celinu namenjenu policijskim inspektorima koji su uključeni u digitalne istrage na dnevnoj bazi.

Zahvaljujući izuzetno popularnim radionicama, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim proizvodima iz oblasti digitalne forenzike.

DataFocus2017 su podržale kompanije poput: AccessData, AMPED Software, Belkasoft, Blue Bear, Cellebrite, ElcomSoft, Guidance Software, Magnet Forensics, Micro Systemation, Nuix i Oxygen Forensics.

Prisustvo konferenciji bilo je moguće samo uz pozivnicu organizatora. Više o programu konferencije možete saznati ovde.